Strona głównaFinansePrzeniesienie własności nieruchomości

Przeniesienie własności nieruchomości

Jak prawidłowo przenieść własność nieruchomości na przykład podczas jej sprzedaży? Specjalista prawny Availo rozwiewa wątpliwości. Sprawdź na czym polega przejście własności nieruchomości na podstawie umowy.
fot. adrian_ilie825 - Fotolia.comOsobę, która przenosi własność określa się jako zbywcę a osobę, która w wyniku zawartej umowy staje się właścicielem nieruchomości - nabywcą.

Zawarcie umowy

Umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Za równorzędną do aktu notarialnego zaliczymy również formę sądową, czyli orzeczenie sądowe oraz ugodę sądową zawartą przed Sądem. Na mocy takiej ugody następuje przeniesienie własności na nabywcę.

Własność nie może być przeniesiona pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu. Jeżeli jednak ten warunek nie został dochowany, do ważności umowy niezbędne jest zawarcie pomiędzy stronami porozumienia stron obejmujące ich bezwarunkową zgodę na przejście własności nieruchomości na rzecz drugiej osoby.

Sprzedaż

Podczas procesu sprzedaży nieruchomości, obowiązuje również instytucja prawa pierwokupu. W przypadku sprzedaży przez współwłaściciela udziału bądź jej części w nieruchomości rolnej, pozostałym współwłaścicielom przysługuje prawo do pierwokupu pod warunkiem, że prowadzą oni gospodarstwo rolne na gruncie wspólnym. Jeżeli jednak współwłaściciel prowadzący jednocześnie gospodarstwo rolne sprzedaje swój udział we współwłasności wraz z danym gospodarstwem bądź, gdy nabywcą jest inny współwłaściciel lub osoba która dziedziczyłaby gospodarstwo po sprzedawcy, instytucja pierwokupu nie znajdzie swojego zastosowania.

Obowiązek podatkowy

W związku zawarciem takiej czynności, pojawia się obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Co do sprzedaży nieruchomości wysokość podatku wynosi 2% od wartości przedmiotu umowy.

Prawo własności

Zbywca nieruchomości powinien posiadać podczas zawarcia umowy aktualny odpis z księgi wieczystej z którego wynika, że jest on prawnym .

Ważnym podkreślenia jest fakt, iż zawarcie umowy zobowiązującej do sprzedaży nieruchomości nie zawsze musi przenosić własność nieruchomości. Sytuacja taka ma miejsce, gdzie nieruchomość za pomocą aktu notarialnego została sprzedana, ale sprzedający nadal pozostaje jej właścicielem. Wtedy przeniesienie własności dokonywane jest odrębnym aktem notarialnym. Zawiera ono sam fakt przeniesienia własności i zawierane jest w terminie późniejszym.

Ważny problem prawny warto skonsultować z prawnikiem. Dzięki Availo możesz to zrobić zdalnie, nie wychodząc z domu. Zadzwoń 22 270 08 42 i zapytaj o ofertę. Na hasło „SENIOR.PL” – 10% zniżki. Szczegóły na stronie .

 

Skomentuj artykuł:

Komentarze mogą dodawać wyłącznie osoby zalogowane.
Jesteś niezalogowany: zaloguj się / zarejestruj się
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Senior.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Komentarze niezgodne z prawem i Regulaminem serwisu będą usuwane.

Artykuły promowane

Najnowsze w dziale

Polecane na Facebooku

Najnowsze na forum

Warto zobaczyć