Strona głównaFinanseGUS o emeryckich gospodarstwach domowych

GUS o emeryckich gospodarstwach domowych

W 2016 r. w Polsce było około 13,5 mln prywatnych gospodarstw domowych z czego ok. 35% stanowiły gospodarstwa emerytów i rencistów, a w grupie tej ok. 82% to gospodarstwa emerytów, w których składzie mogły się znajdować zarówno osoby w wieku 60 lat i więcej, jak i młodsze – wynika z badania Głównego Urzędu Statystycznego. Przynajmniej jedną osobę starszą w wieku 60 lat lub więcej miało w swoim składzie prawie co drugie gospodarstwo domowe w Polsce, a co czwarte gospodarstwo składało się wyłącznie z osób starszych.
GUS o emeryckich gospodarstwach domowych [Fot. Meelantche - Fotolia.com] W 2016 roku w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów przeciętny miesięczny rozporządzalny na 1 osobę w zaokrągleniu do 1 zł ukształtował się na poziomie 1499 zł. Grupa ta była bardzo niejednorodna pod względem wysokości dochodów, gdyż w gospodarstwach domowych emerytów przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę wynosił 1569 zł i był o 34,8% wyższy niż w gospodarstwach rencistów (1164 zł). Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach emerytów i rencistów był o 1,6% wyższy od średniej ogólnopolskiej (emerytów o 6,4% wyższy, a rencistów o 21,0% niższy od przeciętnej dla Polski). Z drugiej strony okazuje się, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na gospodarstwo domowe w 2016 r. wyniósł w gospodarstwach emerytów i rencistów 2783 zł i stanowił ok. 67% przeciętnego miesięcznego dochodu na gospodarstwo domowe w Polsce ogółem.

W 2016 roku w stosunku do 2015 r. poziom realnego dochodu rozporządzalnego na osobę w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów wzrósł o 4,6%, a w samych gospodarstwach wzrósł o 4,5% (w gospodarstwach rencistów wzrósł o 4,6%). W łącznej grupie gospodarstw domowych emerytów i rencistów główne źródło dochodów stanowiły dochody ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych – 83,7%, przy czym dochody z emerytur stanowiły – 71,9% łącznego dochodu rozporządzalnego, a z rent 5,2%1. Dochody z pracy (najemnej, na własny rachunek, z gospodarstwa rolnego) stanowiły 9,8% dochodu rozporządzalnego gospodarstw emerytów i rencistów.

Przeciętne miesięczne w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów na 1 osobę wyniosły 1227 zł, w gospodarstwach domowych emerytów – 1266 zł, a w gospodarstwach domowych rencistów – 1040 zł. Były one wyższe w stosunku do wydatków gospodarstw domowych ogółem o 8,4% w gospodarstwach emerytów i rencistów, przy czym w gospodarstwach emerytów były wyższe o 11,8% a w gospodarstwach rencistów niższe o 8,1%. W 2016 roku w stosunku do 2015 r. nastąpił realny wzrost wydatków w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów o 4,3%.

Najwyższy udział w strukturze wydatków ogółem w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów miały wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe oraz wydatki związane z użytkowaniem mieszkania lub domu i nośniki energii – 49,7% (w gospodarstwach domowych emerytów – 49,0%, a w gospodarstwach domowych rencistów 53,6%).

Poza wydatkami stałymi (żywność i napoje bezalkoholowe oraz użytkowanie mieszkania i nośniki energii) kolejnym istotnym składnikiem wydatków gospodarstw domowych emerytów i rencistów były wydatki na zdrowie, które stanowiły 8,3% wszystkich wydatków.

 

Skomentuj artykuł:

Jesteś niezalogowany: zaloguj się / zarejestruj się

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Senior.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Komentarze niezgodne z prawem i Regulaminem serwisu będą usuwane.

Artykuły promowane

REKLAMA

Najnowsze w dziale

Polecane na Facebooku

Najnowsze na forum

Warto zobaczyć

  • Pola Nadziei
  • Akademia Pełni Życia
  • Poradnik-zdrowia.pl
  • eGospodarka.pl
  • Oferty pracy